خانه محصولاتسنتز ژن Biobasic

سنتز ژن Biobasic

(8)
سنتز ژن Biobasic کتابخانه ژن ، کتابخانه جهش زایی کتابخانه

سنتز ژن Biobasic کتابخانه ژن ، کتابخانه جهش زایی کتابخانه

کتابخانه DNA مصنوعی خدمات کتابخانه جهش زایی و سنتز کتابخانه ژن کتابخانه ژن به مجموعه ای از تعداد زیا...

SsDNA COA سنتز ژن سنتز DNA تک رشته ای

SsDNA COA سنتز ژن سنتز DNA تک رشته ای

خدمات سنتز SsDNA سنتز ژن سنتز DNA تک رشته ای تحقیقات اخیر در فناوری CRISPR / Cas9 نشان داده است که ا...

سنتز ژن گلی نوکلئیک اسید نوکلئیک پودر سنتز ژن بیوبیک

سنتز ژن گلی نوکلئیک اسید نوکلئیک پودر سنتز ژن بیوبیک

سنتز ژن های سفارشی طراحی ژن کتابخانه ژنوم ژن ژن توالی DNA را سنتز می کند سنتز ژن ایجاد مولکول DNA مص...

فرمول الکترونیکی پودر لیوفیلیزه سنتز ژن توان بالا COA

فرمول الکترونیکی پودر لیوفیلیزه سنتز ژن توان بالا COA

توسعه سریع زیست شناسی مصنوعی تقاضای فزاینده ای را برای سنتز ژن در مقیاس بزرگ به وجود آورده است.برای ...

Express Cloning مولکولی PCR کلونینگ Lyophilized Plasmid DNA Biobasic ژن سنتز

Express Cloning مولکولی PCR کلونینگ Lyophilized Plasmid DNA Biobasic ژن سنتز

Express Cloning Molcular Subcloning Service Customized Constructions PCR Cloning برای به دست آوردن س...

کلونینگ وکتور کلونینگ ژن PCR کلونینگ DNA پودر لیوفیلیزه شده

کلونینگ وکتور کلونینگ ژن PCR کلونینگ DNA پودر لیوفیلیزه شده

خدمات کلون سازی وکتور کلونینگ بردار وکتور کلونینگ خدمات PCR سریع کلونینگ ژن PCR ما ارائه می دهیم ...

کروماتوگرام های توالی دو رشته بلند

کروماتوگرام های توالی دو رشته بلند

سنتز ژن فرآیندی است که طی آن زنجیره های اسید نوکلئیک طولانی دو رشته با توالی های خاص به صورت مصنوعی ...

دنباله کروماتوگرام سنتز سریع DNA سنتز ژن پلاسمید بیوازاتیک پلاسمید لیوفیلیزه

دنباله کروماتوگرام سنتز سریع DNA سنتز ژن پلاسمید بیوازاتیک پلاسمید لیوفیلیزه

مقدمه سنتز ژن فرآیندی است که طی آن زنجیره های اسید نوکلئیک طولانی دو رشته با توالی های خاص به صورت م...

Page 1 of 1