خانه محصولاتویرایش ژن Crispr Cas Gen

ویرایش ژن Crispr Cas Gen

(10)
صفحه نمایش RNAi صفحه نمایش سرویس RNAi Sirology خدمات بیولوژی مولکولی

صفحه نمایش RNAi صفحه نمایش سرویس RNAi Sirology خدمات بیولوژی مولکولی

مقدمه CELLFREE یک شرکت بیوتکنولوژی پیشرو است که دارای تخصص و توانایی در ارائه خدمات غربالگری سفارشی ...

E. coli Stock ShRNA وکتور وکتور ژن هدف Crispr Cas ژن در حال ویرایش

E. coli Stock ShRNA وکتور وکتور ژن هدف Crispr Cas ژن در حال ویرایش

مقدمه تداخل RNA (RNAi) به ابزاری قدرتمند برای خاموش كردن بیان ژن هدف در سلول های پستانداران تبدیل شد...

RNA تداخل CELLFREE SiRNA MiRNA بردار راه حل باکتریایی Mirna Expression وکتور

RNA تداخل CELLFREE SiRNA MiRNA بردار راه حل باکتریایی Mirna Expression وکتور

مقدمه تداخل RNA (RNAi) به ابزاری قدرتمند برای خاموش كردن بیان ژن هدف در سلول های پستانداران تبدیل شد...

پودر لیوفیلیزه SgRNA ساخت و ساز کتابخانه RNA هدایت Nuclease کتابخانه Crispr Cas ژن در حال ویرایش

پودر لیوفیلیزه SgRNA ساخت و ساز کتابخانه RNA هدایت Nuclease کتابخانه Crispr Cas ژن در حال ویرایش

مقدمه CRISPR-Cas9 / gRNA (نوکلئاز CRISPR-Cas RNA با هدایت RNA) بعنوان بزرگترین پیشرفت در فناوری ویرا...

20μg سنتز DNA DNA CRISPR هومولوژی کارگردانی الگوی تعمیرات سنتز DNA تک رشته ای

20μg سنتز DNA DNA CRISPR هومولوژی کارگردانی الگوی تعمیرات سنتز DNA تک رشته ای

ثابت شده است که DNA تک رشته ای (ssDNA یا ssODN) بهترین الگوی تعمیر کارگردانی هومیولوژی CRISPR (HDR) ...

CRISPR Cas9 CrRNAs TracrRNA ویرایش ژن Crispr Cas

CRISPR Cas9 CrRNAs TracrRNA ویرایش ژن Crispr Cas

مقدمه CRNAPR RNA (CRRNA) الیگونوکلئوتیدهای RNA 36 نانومتری کوتاه است که حاوی یک توالی 20 نانومتری کو...

4 nmol پودر لیوفیلیزه SgRNAs خدمات ویرایش ژن Crispr Cas

4 nmol پودر لیوفیلیزه SgRNAs خدمات ویرایش ژن Crispr Cas

مقدمه فناوری CRISPR / Cas9 ابزاری قدرتمند برای ایجاد ژن های knock-ins و knock-out است.استفاده از سیس...

ژن هدفمند توالی ویژه هسته های هسته ویرایش ژنوم

ژن هدفمند توالی ویژه هسته های هسته ویرایش ژنوم

مقدمه برای تقویت کارآیی برنامه نویسی ژنتیکی گرا با استفاده از تکنیک ویرایش ژن برای حذف ژن نامطلوب و ...

سلول های پستانداران AAALAC خدمات ویرایش ژن پستانداران ویرایش ژنوم Crispr

سلول های پستانداران AAALAC خدمات ویرایش ژن پستانداران ویرایش ژنوم Crispr

مقدمه فناوری CRISPR / Cas9 ابزاری قدرتمند برای ایجاد ژن های knock-ins و knock-out است. فناوری CRISPR ...

Page 1 of 2|< 1 2 >|