خانه محصولاتزیست شناسی مولکولی سلولی

زیست شناسی مولکولی سلولی

(9)
150ng 30μL 16s 18s RRNA ITS منطقه کامل توالی زیست شناسی مولکولی سلولی

150ng 30μL 16s 18s RRNA ITS منطقه کامل توالی زیست شناسی مولکولی سلولی

شناسایی میکروارگانیسم ها و تعیین رابطه فیلوژنتیک - تجزیه و تحلیل توالی های کدگذاری 16S rRNA (باکتری ...

2μg DNA ژن پروتئین جهش یافته پروتئین جهش یافته پروتئین جهش یافته بیولوژی مولکولی سلول

2μg DNA ژن پروتئین جهش یافته پروتئین جهش یافته پروتئین جهش یافته بیولوژی مولکولی سلول

CELLFREEسنتز ژن ، توان جهش زایی و تولید پروتئین با توان بالا ، ما را قادر می سازد تا پروژه شما را سر...

ساخت و ساز کتابخانه بیولوژی مولکولی Chromatograms

ساخت و ساز کتابخانه بیولوژی مولکولی Chromatograms

ساخت کتابخانه cDNA ابزاری قدرتمند برای بیان ژن ، تحقیقات عملکرد ژن ، خصوصیات ژن نورول و بسیاری از کا...

زیست شناسی مولکولی سلولی بهینه سازی کدون پروتئین غربالگری بیان پروتئین 2μ DNA

زیست شناسی مولکولی سلولی بهینه سازی کدون پروتئین غربالگری بیان پروتئین 2μ DNA

کدبهینه سازی کدون روشی است که به استفاده از کدون های ترجیحی برای ارگانیسم خاص اشاره دارد.هدف از این ...

تجزیه و تحلیل توالی DNA سایت Plasmi نوع وحشی به کارگردانی جهش زایی

تجزیه و تحلیل توالی DNA سایت Plasmi نوع وحشی به کارگردانی جهش زایی

جهش زایی با محوریت سایت ابزاری ارزشمند برای اصلاح ژن ها و بررسی خصوصیات ساختاری و عملکردی یک پروتئین ...

RNA تداخل شیمیایی مصنوعی بر پایه بیولوژی بیولوژی مولکولی RNAi سلولی

RNA تداخل شیمیایی مصنوعی بر پایه بیولوژی بیولوژی مولکولی RNAi سلولی

فناوری RNAi نه تنها یک سلاح قدرتمند برای تحقیقات عملکرد ژن است ، بلکه می تواند برای مهار بیان ژن های ...

5μg تجزیه و تحلیل متیلاسیون DNA خالص بیسولفیت توالی BSP MSP متیلاسیون خاص PCR

5μg تجزیه و تحلیل متیلاسیون DNA خالص بیسولفیت توالی BSP MSP متیلاسیون خاص PCR

متیلاسیون DNA یک اصلاح مهم اپی ژنتیکی به سیتوزین ها است ، که اغلب در سلولهای CpG dinucleotides است.ا...

بیولوژی بیولوژی مولکولی سلولی

بیولوژی بیولوژی مولکولی سلولی

مقدمه ژنوتیپ روشی است که برای تعیین آرایش ژنتیکی ارگانیسم استفاده می شود.این روش تغییرات ژنتیکی را ب...

COA 2μg DNA PCR کلونینگ DNA کلونینگ DNA Subcloning بیولوژی مولکولی سلولی

COA 2μg DNA PCR کلونینگ DNA کلونینگ DNA Subcloning بیولوژی مولکولی سلولی

ما ، CELLFREE ، خدمات کلونینگ را ارائه می دهیم تا بتوانید خود را از کلون کردن ژن های معمول رها کنید ...

Page 1 of 1